V-Terra Kft.

Fémösszetétel vizsgálat

Home  >>  Fémösszetétel vizsgálat

Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Spektrométeres összetétel elemzéssel

Fémek fém és egyes félfém ötvözőinek (kémiai) összetétel meghatározását, gyártmányok szabvány szerinti

( AISI, DIN, etc. ) egyezésének vizsgálatát végezzük.

(Vasanyagok széntartalmát NEM tudjuk vizsgálni!)

A fémek összetételét spektrometriai módszerrel mérjük cégünknél, vagy helyszíni körülmények között, mely alkalmas arra, hogy az anyagösszetétel mellett a néhány ppm-es szennyező anyagot is kimutasson. Az XRF-el rövid idő alatt el lehet végezni roncsolásmentesen anyagminták minőségi és mennyiségi analízisét, azaz, hogy a minta milyen kémiai elemeket tartalmaz és azokat milyen százalékos arányban. Azt, hogy egy gyűrű anyaga arany-e, vagy réz, néhány perc alatt el lehet dönteni.

Különböző (acélok, ötvözetek, alkatrészek, fémszerkezetek, félgyártmányok, nemesfémek) vizsgálatát és az összetevők arányát % -os formában értékeljük ki 10 ezrelékes(század százalékos) pontossággal a mérést követően azonnal. 

Egy mérésünk adatai melyben látható, hogy a nehézfémek mellett a könnyű fémeket pontosan és gyorsan megtudjuk határozni:

Jelmagyarázat:

% -os jelölés a koncentrációra vonatkozik (% vagy ppm)

+/- jelölés az anyagok szórása, minél kisebb az érték, annál pontosabb a mérés.

Grades – AISI szabvány szerinti megfelelősége az anyagnak.

A készülék akár egy 1 forintos nagyságú mintán is jól használható, így hegesztések, vezetékek, vagy más kisméretű mintadarabok vizsgálatára is alkalmas.

A legújabb fejlesztésű (SDD)szilícium-drift detektorral a könnyűfémeket is meghatározzuk (Ti, Al, Mg, Si)

Az X-Met 7500-al rövid idő alatt el lehet végezni anyagminták összetételének minőségi és mennyiségi analízisét, azaz, hogy a minta milyen kémiai elemeket tartalmaz és mely anyagminőségnek felel meg.

A röntgen-fluoreszcencia analízis nem hoz létre maradandó változást a mintában (nem válik radioaktívvá) nem roncsolódik. A vizsgálandó anyagot alkotó atomoknak mindössze a belső elektronhéjain történik átmeneti (10-15 s) változás, tehát kémiai állapottól függetlenül használható. A mérés többször is elvégezhető, így a pontosságot növelni lehet, illetve új szempontok szerint másképpen is végre lehet hajtani.

A hordozható RFA berendezés lehetőséget ad lényegében bármely helyszíni mérésre. Környezeti méréseknél nagy segítséget jelenthet ércek fémtartalom meghatározásánál, illetve különböző talajszennyeződések kimutatására(pl:Pb , Hg ) .

Főbb alkalmazási területek:

-Fémipar

-Talaj szennyezőanyagainak meghatározása (Pb, Hg)

Fémösszetétel meghatározásnál 30 vegyi elem beazonosítását/vizsgálatát tudjuk elvégezni a könnyűfémektől a nehézfémekig.

( Mg, Al, Si, V, Cr, Co, Cu, Ni, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Pg, Hg, Au, Ti, Mo, Ir, Hf, Y, W, Pb, Sb )

Referenciák:

Fémek vegyi összetétel vizsgálata:

ASG Gépgyártó KFT

AGC Glass Hungary Kft

Bővebb Információ

Tel.:+36-30/592-6138

Gép tanúsítványa